1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website wmcvietnam.com bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà wmcvietnam.com cần khách hàng cung cấp để wmcvietnam.com liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận đặt bàn và gửi thông tin chương trình ưu đãi của các Nhà hàng cho khách hàng, và tuyển dụng nhân sự.
Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste wmcvietnam.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website wmcvietnam.com
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại wmcvietnam.com
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất Động Sản Windsor – 8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84 28 3838 8900

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu wmcvietnam.com thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website wmcvietnam.com qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ số điện thoại +84 28 3838 8900. Khi tiếp nhận những phản hồi này, wmcvietnam.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, wmcvietnam.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên wmcvietnam.com wmcvietnam.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của wmcvietnam.com Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, wmcvietnam.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách trên wmcvietnam.com
– Ban quản lý wmcvietnam.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ sử dụng dịch vụ là Khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý wmcvietnam.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Copyright © 2018. All rights reserved.