Điều Khoản & Điều Kiện

Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, cũng như hướng dẫn quý khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc cung cấp, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, xin vui lòng dành thời gian để đọc các thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

1.1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính sách”) được áp dụng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor (“WMC”) và các đơn vị thành viên do Công ty quản lý (sau đây gọi chung là “WMC Group”). Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của WMC và được hiển thị bằng link dẫn nguồn trên website của các đơn vị thành viên.

1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”) truy cập website, và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của, và/hoặc thực hiện giao dịch với WMC Group (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

1.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của WMC Group cho dù là trực tuyến thông qua các website của WMC Group và/hoặc trực tiếp tại WMC Group.

2.1. Chỉ thu thập thông tin cho những mục đích được nêu tại mục 3 của Chính sách này;

2.2. Thông báo cho Khách hàng mục đích sử dụng thông tin cần thu thập và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích này, ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ theo Chính sách này, việc sử dụng thông tin cho mục đích khác phải được thông báo và được sự đồng ý của Khách hàng;

2.3. Chính sách này áp dụng đối với tổng thể các Dịch vụ của WMC Group, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó WMC Group có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó;

2.4. Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, WMC Group có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Việc cập nhật nội dung Chính sách được quy định tại mục 15 của Chính sách này;

2.5. Bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do WMC Group cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà WMC Group quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm);

2.6. WMC Group sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Thông tin thì có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc quyền lợi của Khách hàng sẽ bị những hạn chế nhất định.

2.7. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của WMC Group liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân Khánh hàng chỉ trọn vẹn và đầy đủ khi Khách hàng đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của Chính sách này.

WMC Group cam kết đảm bảo tính minh bạch khi thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) được cung cấp bởi, hoặc được thu thập từ quý khách khi sử dụng các website, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.1. Chúng tôi thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

a) Cung cấp các dịch vụ như thực hiện giao dịch (ví dụ: đặt trước, thực hiện yêu cầu thông tin hoặc điền thông tin đặt hàng.)

b) Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của WMC Group.

c) Tiếp thị và thông tin đến quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các đối tác tiếp thị chiến lược của chúng tôi và các bên thứ ba đáng tin cậy khác cung cấp (tiếp thị và quảng cáo).

d) Thực hiện nghiên cứu thị trường thông qua các cuộc khảo sát để đáp ứng tốt hơn như cầu của quý khách, cải thiện tính hiệu quả của website, chất lượng dịch vụ khách sạn, nâng cấp các loại thông tin đa dạng, chiến dịch quảng cáo và/hoặc hoạt động khuyến mãi của chúng tôi.

3.2. Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của WMC Group;

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của WMC Group;

c) Nâng cao chất lượng Dịch vụ của WMC Group;

3.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, WMC Group cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật như: Đăng ký thẻ thành viên, nộp đơn xin việc, phản hồi thắc mắc của khách hàng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền …

4.1. Loại thông tin nhận diện cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không hạn chế tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc và địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính và thông tin về phong cách sống như sở thích phòng lưu trú, hoạt động giải trí, tên – tuổi của trẻ em, và các thông tin khác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt (ví dụ: tình trạng sức khỏe cần yêu cầu phòng ở đặc biệt khi khách hàng đồng ý cung cấp.)

4.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập thôg tin nhận diện phi cá nhân của quý khách, chẳng hạn như việc quý khách sử dụng website, nguồn thông tin yêu thích, thói quen du lịch, dữ liệu liên quan đến việc lưu trú của quý khách và phản hồi đối với các ưu đãi khuyến mãi và khảo sát.

4.3. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm WMC Group có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo việc liên hệ, giao dịch giữa WMC Group và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp WMC Group có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

5.1. WMC Group đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Một số Dịch vụ của WMC Group cho phép/đề nghị Khách hàng cung cấp hồ sơ cá nhân hoặc tạo tài khoản và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này. WMC Group có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 4 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu WMC Group giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của WMC Group hoặc Khách hàng yêu cầu WMC Group cung cấp Dịch vụ (ví dụ: đặt hàng sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ…) thì WMC Group có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác; c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo tính chất của loại Dịch vụ mà Khách hàng lựa chọn và yêu cầu cần phải cung cấp thông tin của loại Dịch vụ đó.

5.2. WMC Group tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

WMC Group có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai, hợp pháp trên các nguồn thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi WMC Group tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, WMC Group cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của WMC Group cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của WMC Group.

5.3. Hợp nhất Thông tin

WMC Group có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà WMC Group có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh hoặc đề nghị hủy Thông tin của mình theo quy định tại Mục 8.6 Chính sách này.

6.1. Thông tin sử dụng cho việc cung cấp và thực hiện Dịch vụ đối với Khách hàng

a) Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ WMC Group để cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

b) Chỉ những nhân viên phụ trách và/hoặc liên quan trực tiếp đến việc khai thác thông tin để làm cơ sở cung cấp, thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

6.2. Thông tin cần chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp cho bên thứ ba:

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, bao gồm:

• Cổng thanh toán điện tử cho giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn

• Dịch vụ Hosting

• Nhà cung cấp dịch vụ email để gửi email cho quý khách liên quan đến dịch vụ đặt trước của quý khách. Các nhà cung cấp có thể gửi email liên quan đến thông tin tiếp thị nếu quý khách đã đồng ý nhận các bản tin đó và sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp.

• Đối tác quảng cáo có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel và ứng dụng web beacons, để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên website của chúng tôi và các website khác để cung cấp cho quý khách các quảng cáo liên quan dựa trên hoạt động truy cập website và sở thích của quý khách.

• Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi, để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi đã ký kết. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của quý khách với các nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ trong việc cải thiện website của chúng tôi.

• Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc WMC Group có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của WMC Group, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.

• Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng WMC Group có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của WMC Group có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế WMC Group tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

• Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chỉ lưu giữ trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng hoặc dữ liệu không còn liên quan đến mục đích thu thập, xử lý ban đầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa toàn bộ hồ sơ lịch sử dữ liệu trong một số trường hợp. Chẳng hạn: chúng tôi được yêu cầu giữ lại một số hồ sơ nhất định cho báo cáo tài chính và những lý do cần tuân thủ.

8.1. Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của WMC Group, việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của WMC Group cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

8.2. Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp, không gây nhầm lẫn cho WMC Group khi được đề nghị và đồng ý cung cấp và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến WMC Group dù cho một phần hay toàn bộ) nếu:

a) Việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa WMC Group và Khách hàng, giữa WMC Group và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được từ việc sử dụng Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật do Khách hàng cung cấp.

b) Thông tin Khách hàng cung cấp cho WMC Group không chính xác, không hợp pháp gây thiệt hại cho Khách hàng, WMC Group và bất kỳ Bên thứ ba nào;

8.3. Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website WMC Group.

8.4. Không nên chia sẻ, cung cấp thông tin chi tiết về việc liên quan đến việc thực hiện giao dịch và/hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ ai khác ngoài chúng tôi. Trong trường hợp này, WMC Group không chịu trách nhiệm về những tiết lộ thông tin và thiệt hại mà Khách hàng có thể gánh chịu trong việc chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin của quý khách.

8.5. Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của WMC Group.

8.6. Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu WMC Group ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

8.7. WMC Group thực sự quan ngại đến vấn nạn Spam (thư rác), các Email giả mạo danh tín chúng tôi gởi đi. WMC Group khẳng định chỉ gởi Email đến Khách hàng khi và chỉ khi quý khách có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi. Do đó, để thông tin của mình được bảo mật, Khách hàng cam kết không bán, cho mượn, cho thuê email của Khàng hàng hoặc thuê, mượn lại email từ bên thứ ba. Nếu Khách hàng vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này hoặc xóa email khỏi hệ thống của Khách hàng và thông báo trực tiếp đến ban quản trị Website.

9.1. Như một phần trong cam kết nhằm cung cấp thông tin đến quý khách, chúng tôi có thể gửi thư, e-mail, điện thoại hoặc liên hệ với quý khách bằng các phương tiện khác để thông báo cho quý khách về các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc các ưu đãi, sự kiện, hoặc các thông tin liên quan khác mà quý khách có thể quan tâm. Quý khách cũng có thể nhận thư hoặc thông tin khác từ các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận. Chúng tôi luôn cung cấp cho quý khách tùy chọn từ chối bất kỳ hoặc tất cả các thông tin bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email của chúng tôi hoặc các liên lạc khác hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

9.2. Chúng tôi muốn thông tin đến tất cả khách hàng và khách truy cập để có thể tận dụng các quyền lợi do chúng tôi và các đối tác tiếp thị chiến lược của chúng tôi cung cấp. Một số quy định bảo mật dữ liệu nhất định có thể đòi hỏi sự cho phép của quý khách trước khi chúng tôi gửi đến quý khách thông tin mà quý khách chưa yêu cầu.

9.3. Trong một số trường hợp, sự đồng ý của quý khách sẽ được ngầm hiểu khi quý khách yêu cầu dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân mà quý khách tự nguyện cung cấp, hay các dữ liệu, thông tin hành vi được thu thập trong quá trình thực hiện giao dịch. Ngoài ra, sự đồng ý của quý khách sẽ được mặc định khi quý khách điền vào các thông tin giao dịch mà chúng tôi gởi theo yêu cầu của quý khách.

9.4. Chúng tôi sẽ hỏi xin ý kiến của quý khách trong trường hợp thu thập những thông tin nhạy cảm cần tuân thủ những quy định bảo mật dữ liệu cá nhân và chỉ thu thập khi được sự đồng ý của quý khách (ví dụ: thông tin tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị hoặc điều kiện sức khỏe).

10.1. WMC Group cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

10.2. WMC Group luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ nguồn thông tin của người sử dụng. Khi người sử dụng cung cấp thông tin nhạy cảm qua website, thông tin của họ sẽ được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

10.3. WMC Group cam kết nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

10.4. Các máy chủ lưu trữ thông tin nhận diện cá nhân được bảo quản trong một môi trường an toàn và được mã khóa cẩn thận.

10.5. WMC Group sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù WMC Group thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, WMC Group không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho WMC Group sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và WMC Group không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của WMC Group. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, WMC Group khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho WMC Group.

WMC Group có thể cung cấp các liên kết đến các website khác (không thuộc quyền quản lý, kiểm soát của WMC Group) để thuận tiện cho quý khách trong việc tìm kiếm thông tin. Do đó WMC Group sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó mà thực hiện trên giao diện website WMC Group không có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. Chúng tôi khuyến cáo quý khách nên tìm hiểu thông tin về chính sách và quy định bảo mật của các website được liên kết để hiểu hiểu rõ hơn về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin.

Cookie là một lượng nhỏ thông tin được gửi đến và được lưu trữ trên máy tính của quý khách. WMC Group sử dụng những cookie để nhận diện khi quý khách khi truy cập website của chúng tôi, và cũng để quý khách sử dụng website thuận tiện hơn. Nếu quý khách không muốn dùng Cookies được đặt trên máy tính của mình, quý khách có thể tắt Cookies trên trình duyệt Internet.

Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở đến việc truy cập và sử dụng một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website.

Website của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không có ý thu hút hoặc thu thập thông tin cá nhân từ các khách hàng dưới 18 tuổi trừ khi pháp luật yêu cầu. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đã được thu thập không đúng cách, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa thông tin đó. Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi có thể có một chiến dịch hoặc chương trình dành cho trẻ em. Trong những trường hợp này, các chi tiết liên quan đến thông tin của chương trình sẽ được giới thiệu rõ trong phần điều khoản và điều kiện tham gia.

14.1. Khi Khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm , Khách hàng gửi email khiếu nại đến email info@wmcvietnam.com hoặc gọi điện thoại tới số 028 3838 8900 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại;

14.2. Khi WMC Group phát hiện thông tin cá nhân của Khách hàng trên hệ thống của chúng tôi đang bị người khác xâm phạm, chúng tôi sẽ nỗ lực liên hệ với Khách hàng và/hoặc cơ quan có thẩm quyền trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ để Khách hàng và/hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định phương án xử lý, trừ trường hợp sự xâm phạm đó không gây nguy cơ cho các quyền tài sản và tự do của cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra biện pháp xử lý của mình liên quan đến thông tin đang bị xâm phạm khi có ý kiến của Khách hàng hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

WMC Group có thể sửa đổi Quy định bảo mật thông tin theo thời gian để đáp ứng các thay đổi trong môi trường pháp lý, nhu cầu kinh doanh, hoặc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tài sản, đối tác tiếp thị chiến lược và nhà cung cấp dịch vụ. Các phiên bản cập nhật sẽ được đăng lên website và có ngày đóng dấu để quý khách biết được Quy định về Bảo mật thông tin mới nhất được cập nhật.

Chính sách bảo mật này và tất cả các hành vi của các bên liên quan đến Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường hợp vi phạm, mỗi bên có quyền yêu cầu Tòa nhân nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Quy định về bảo mật thông tin hoặc các vấn đề phát sinh về bảo mật dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR (WMC GROUP)
Lầu 10, số 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon), Việt Nam
E-mail: info@wmcvietnam.com.