Là công ty quản lý nhà hàng khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp và trung tâm thương mại hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
The Reverie Saigon
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Sherwood Residence
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Sherwood Suites
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Windsor Plaza Hotel
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Previous
Next

Đón đọc Aspire – ấn phẩm của tập đoàn WMC

22 Tháng 5 2014 Tháng 5/2014, lần đầu tiên tập...

Ngày hội việc làm 2014

11 Tháng 3 2014 Tham gia "Ngày hội việc làm...