WMC Tower

WMC Tower là văn phòng cho thuê tại khu trung tâm hành chính, thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà bao gồm 11 tầng lầu với không gian văn phòng cao cấp cùng diện tích hơn 3.000m2. Được vận hành bởi Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor (Tập đoàn WMC), WMC Tower cung cấp dịch vụ quản lý văn phòng cao cấp và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế đáp ứng tất cả yêu cầu kinh doanh của bạn.

Trang phục: Lịch sự

THƯ VIỆN